Opzetten van (niet) financiele management informatie in lijn met bedrijfsplannen, zonder een dure controller op de payroll


Praktisch bruikbare rapportages en analyses voor u als MKB-er

Management informatie biedt u de mogelijkheid om beter te sturen op winst


Met behulp van huidige technologie is het nu mogelijk om voor iedere MKB onderneming een periodieke management rapportage te genereren.

Management rapportage is stuur informatie welke u als MKB onderneming helpt om uw (meer) jaar plannen meetbaar te maken.

Hierdoor is het mogeijk om tijdig bij te sturen, maar ook winst te maximaliseren.


Deze informatie is een meer praktische aanvulling op de stukken die uw accountant of administrateur aanleverd.

Door middel van microsoft power bi kan er al binnen een dag een eerste rapportage worden opgesteld.Rapportages en dashboards met de volgende management informatie:

- Budget/forecast versus realisatie cijfers, zodat u tijdig kunt bijsturen

- Cash- en nettowerkkapitaal planning

- Inzicht in winst per product/klant

- Meetbaar maken van uw bedrijfs(jaar) plannen, zowel financieel als niet financieel

- Overige rapporages en investeringsanalyses

Expertise van financecontrollers.nl


- Controller werkzaam bij grote organisaties, met kennis van de nieuwste ontwikkelingen in de markt

- Gericht op een zo geautomatiseerd mogelijke oplossing, waardoor kosten voor u als klant geminimaliseerd worden

- Betrouwbare partner, neemt verantwoordelijkheid als het gaat over de afgesproken op te leveren resultaten

Tarieven


Het tarief start vanaf 39 euro per uur.

Voorafgaand aan een opdracht wordt een resultaat a4 opgesteld, zodat verwachtingen van beide kanten worden waargemaakt.


Hiernaast tevens twee diensten die wij leveren voor een vaste prijs.

299 euro


Quick scan


Hier wordt de status van uw huidige controllers afdeling gereviewed en vergeleken met de mogelijkheden in de markt. U krijgt na deze scan inzicht in de huidige stand van uw controllersafdeling tov. de markt, de effectiviteit van uw stuurinformatie en de gebruikte technologien.

199 euro


Management informatie training


Van strategie naar doelstelling en meetbare indicatoren.

In deze traning komen onderwerpen aan bod als: Soorten management info, informatie per gebruiker, creatie van rapporaten en analyses

Opdrachten

Handelsonderneming

Als opdracht had financecontrollers.nl het inzichtelijk maken van de winst per klant.

Dienstverlener

Voor deze dienstverlener is een uitwerking gemaakt van het eventueel openen van een nieuwe vestiging.

Productie

Deze productie organisatie had als probleem dat er alleen aan het begin en einde van het jaar naar cijfers werd gekeken. Kwartaal planning en control cyclus in werking gebracht.

Horeca

Cashplanning was een probleem bij deze onderneming, op basis van nettowerkkapitaal analyses inzicht en verbetering gebracht, waardoor geldstroom vrijkwam.

google-site-verification=6FuMSxZB9OiNr5XYRu6S2dvWxlBgQsi4yIYJ_D92Zxg